Εισηγήσεις στο ΣτΕ για αυστηρότερους όρους δόμησης στη Μύκονο

0

Εισηγήσεις δύο συμβούλων Επικρατείας προς το Ε Τμήμα του Δικαστηρίου, πρότειναν να απορριφθούν οι αιτήσεις του Δήμου Μυκόνου και κατοίκων του νησιού και να γίνει δεκτή η αίτηση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τόσο ο Δήμος Μυκόνου, όσο και η Οικολογική εταιρεία είχαν προσφύγει στο ΣτΕ, ζητώντας , ο καθένας για δικούς του λόγους, την ακύρωση του από 7/3/2005 Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο αφ ενός καθορίζεται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και αφ ετέρου καθορίζονται τα κατώτατα όρια κατάτμησης και οι όροι δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές της Μυκόνου και των νησίδων Καβουρονήσι, Μπάου, Τραγονήσι, Μαρμαρονήσι, κ.λπ.

Ο Δήμος Μυκόνου ζητούσε την ακύρωση του εν λόγω Π.Δ., υποστηρίζοντας ότι τίθενται αυστηροί όροι κατάτμησης των οικοπέδων και ανέγερσης νέων οικοδομών, ενώ η οικολογική εταιρεία υποστήριζε ότι το Π.Δ, θα πρέπει να ακυρωθεί, καθώς έπρεπε να είναι αυστηρότεροι οι όροι κατάτμησης και οικοδόμησης, δεδομένου ότι οι ισχύοντες δεν προστατεύουν τη Μύκονο, που έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

Οι δύο σύμβουλοι Επικρατείας υποστήριξαν ότι οι περιορισμοί που θέτει το ΠΔ στην κατάτμηση των οικοπέδων και την ανέγερση νέων κατοικιών και λοιπών κατασκευών δεν είναι αντίθετοι στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Σύνταγμα, επισημαίνοντας ταυτοχρόνως ότι τρεις από τις διατάξεις του επίμαχου Π.Δ. αντιμετωπίζουν προβλήματα νομιμότητας.

Σχόλια