Εισήγηση απαγόρευσης των τυχερών παιγνίων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα

0

Με στόχο να απαγορευθούν τα τυχερά παιχνίδια που μεταδίδονται από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, για λόγους προστασίας του κοινού και κυρίως των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η ΕΕΕΠ εισιγήθηκε στον Υπουργό Οικονομικών την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Από το υλικό που έχει συλλέξει η Επιτροπή εξάγεται το συμπέρασμα ότι στην διεξαγωγή αυτών των παιγνίων ελλοχεύουν οι κίνδυνοι που διαπιστώνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Pfleger C-390/2012, το αιτιολογικό της οποίας αποτελεί πάγια θέση του Δικαστηρίου.

Η ΕΕΕΠ παρατηρεί ότι, σε αντίθεση με το Διαδίκτυο, όπου τα τυχερά παίγνια διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο μέσω ατομικής κάρτας παίκτη, δηλαδή ονομαστικά, στην περίπτωση των παιγνίων μέσω των ραδιοτηλεοπτικών μέσων η συμμετοχή είναι ανώνυμη. Αυτό το γεγονός αυτοτελώς, αλλά και συνδυασμό με τη μετάδοση των παιγνίων σε διάφορες ώρες της ημέρας και της νύκτας, εκθέτει τους ανηλίκους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στους κινδύνους του εθισμού και της κατασπατάλησης χρημάτων.

Χαρακτηριστικό της ανησυχίας που προκαλείται για το θέμα των τηλεοπτικών παιγνίων είναι, τέλος, το γεγονός ότι κατά την πρόσφατη ακρόαση του Προέδρου της ΕΕΕΠ ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων για την έκθεση απολογισμού του έργου της ΕΕΕΠ για το έτος 2013, πολλοί ήταν οι βουλευτές που διατύπωσαν ερωτήσεις ενώπιον του Προέδρου, εκφράζοντας παράλληλα τον έντονο προβληματισμό τους.