Εισήγηση για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των γιατρών του ΙΚΑ

0

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γιώργος Σανιδάς, σε εισήγησή του προς την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία εξέταζε σχετικό θέμα, υποστήριξε ότι δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τους γιατρούς του ΙΚΑ οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με το Ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1204/1972.

Σύμφωνα με την εισήγηση, το εργασιακό καθεστώς των εν λόγω γιατρών του ΙΚΑ διέπεται αποκλειστικά από το νομοθετικό διάταγμα του 1972 και ως εκ τούτου οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των γιατρών του ΙΚΑ καταγγέλλονται οποιαδήποτε στιγμή ύστερα από προειδοποίηση ενός μηνός.

Έτσι η μισθολογική εξομοίωση των γιατρών του ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν συμβάσεις αορίστου χρόνου, με αυτή των μονίμων γιατρών-θεραπευτών του ιδρύματος που συνδέονται με σχέση δημοσίου δικαίου με το Ίδρυμα (σύμφωνα με τον Ν. 2150/1993) δεν μεταβάλλει και τη φύση της σχέσης εργασίας των γιατρών της κατηγορίας αυτής.

Ο κ. Σανιδάς, υποστήριξε ότι είναι «ψευδοερμηνευτική» και όχι «πράγματι ερμηνευτική» η διάταξη του Ν. 3232/2004 η οποία ξεκαθαρίζει ότι οι ειδικές συμβάσεις των γιατρών του ΙΚΑ που έχουν υπογραφεί σύμφωνα με το ΝΔ 1204/1972 είναι στην πραγματικότητα συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους πρότεινε να αναιρεθεί απόφαση του Εφετείου που είχε κρίνει άκυρη την απόλυση καρδιολόγου του Ιδρύματος, ο οποίος είχε υπογράψει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.