Εισήγηση Λινού για πνευματικά δικαιώματα

0

Συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αναίρεση της ΑΕΠΙ (Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας), κατά απόφασης Εφετείου σε υπόθεση, που αφορούσε ποσό 244 εκατομμυρίων δραχμών (συν τους νόμιμους τόκους) από πνευματικά δικαιώματα, με διεκδικητές την ΑΕΠΙ και τον ΟΠΙ.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Δ. Λινού, στην εισήγησή του κρίνει ουσιαστικά ως άκυρες τις εισπράξεις (1%) που γίνονταν από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), μέχρι τον Μάρτιο του 2000.

Ο κ. Λινός πρότεινε να αναιρεθεί μερικώς απόφαση του Εφετείου, τονίζοντας τα εξής:

«Είναι αντίθετη στο άρθρο 78 του Συντάγματος η παροχή εξουσιοδότησης στον υπουργό Πολιτισμού, ώστε να καθορίζει το φορολογικό συντελεστή με Προεδρικό Διάταγμα, ενώ αυτό έπρεπε να γίνεται με νόμο».
«Ο ΟΠΙ εισέπραττε, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2000, τα πνευματικά δικαιώματα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, ενώ ο υπολογισμός των πνευματικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να γίνεται επί των ακαθαρίστων εσόδων γενικώς, αλλά πρέπει να αφαιρούνται τα ποσά που εισπράττονται ως αμοιβή των δημιουργών και να τους αποδίδονται.

«Ο ΟΠΙ δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό Δίκαιο.

«Ανεξαρτήτως της αντισυνταγματικότητας ή μη το Π.Δ. με το οποίο καθορίστηκε ο φορολογικός συντελεστής καταργήθηκε με το νόμο 2819 του 2000, που άρχισε να ισχύει από 15.3.2000. Δηλαδή, πριν ασκηθεί η αγωγή του ΟΠΙ. Επομένως, το Εφετείο, που εφάρμοσε διατάξεις μη εφαρμοστέες και δέχθηκε την αγωγή του ΟΠΙ, για το διάστημα από 16.10.1997 έως 15.3.2000, υπέπεσε σε πλημμέλεια.

«Η θεσπισθείσα επιβάρυνση (1% επί των ακαθαρίστων εσόδων) υπέρ του ΟΠΙ πρέπει να υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων εσόδων της ΑΕΠΙ. Αυτά είναι τα εισπραττόμενα, ως αμοιβή χωρίς να συνυπολογίζονται τα ποσά που εισπράττει ως αμοιβή των δημιουργών – μελών της η ΑΕΠΙ. Επομένως, η εφετειακή απόφαση που υπολόγισε την επιβάρυνση επί του συνόλου των εισπραχθέντων ποσών, εσφαλμένα ερμήνευσε τους νόμους 2121 του 1993 και 2819 του 2000, ως προς την έννοια των ακαθαρίστων εσόδων.

Σχόλια