Εισήγηση προς το ΑΕΔ: ισότητα και στις συντάξεις

0

Τις ίδιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούν τα άγαμα αγόρια και κορίτσια ώστε να λάβουν τη σύνταξη του αποβιώσαντος πατέρα τους, σύμφωνα με την εισήγηση του αρεοπαγίτη προς το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, προς το οποίο οδηγείται η συγκεκριμένη υπόθεση λόγω αντίθετων αποφάσεων μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ειδικότερα, στην εισήγησή του ο αρεοπαγίτης τονίζει ότι θα πρέπει να κριθεί αντισυνταγματικό το άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 166/2000 κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει περισσότερες προϋποθέσεις για τον άγαμο γιο, ενώ για τις θυγατέρες αρκεί μόνο να είναι άγαμες, προκειμένου να τύχουν της συνταξιοδότησης από υπάλληλο ή συνταξιούχο του Δημοσίου τομέα ο οποίος απεβίωσε.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του Προεδρικού Διατάγματος 166/2000 το αγόρι για να συνταξιοδοτηθεί πρέπει να είναι άγαμο μετά το 18ο έτος της ηλικίας του και να είναι ταυτόχρονα ανίκανο για εργασία άνω του 50%. Αντίθετα για τις θυγατέρες δεν προβλέπεται καμία προϋπόθεση.  

Με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, καθώς θα έχει σοβαρές συνέπειες και στον κρατικό όπως και στον προϋπολογισμό των ασφαλιστικών ταμείων.  

 

Σχόλια