Εισήγηση-δικαίωση για συμβασιούχους του ΟΤΕ, στον Άρειο Πάγο

0

Εισήγηση που δικαιώνει συμβασιούχους του ΟΤΕ, αναγνωρίζοντας ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες παρότι προσελήφθησαν υπό το πρόσχημα έκτακτων αναγκών, αναμένεται αύριο στο Β΄2 Τμήμα του Αρείου Πάγου από τον αρεοπαγίτη Δημήτριο Μουστάκα.
Ο κ. Μουστάκας θα προτείνει να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του ΟΤΕ για το θέμα των συμβασιούχων που απασχολούνταν στον οργανισμό και εν συνεχεία στις θυγατρικές του από το 2002 μέχρι σήμερα –και οι οποίοι έχουν δικαιωθεί με την υπ’ αριθμ. 7961/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Ο οργανισμός έχει ζητήσει την αναίρεση της εφετειακής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι οι προσλήψεις των συμβασιούχων έγιναν για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών και ότι δεν είναι δυνατή η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, επειδή ο ΟΤΕ ανήκει στον δημόσιο τομέα και επιπλέον διότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του, ο οποίος έχει ισχύ νόμου.
Στην εισήγησή του ο κ. Μουστάκας αντικρούει τα επιχειρήματα του ΟΤΕ, σημειώνοντας ότι «στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη δήθεν απρόβλεπτων, πρόσκαιρων ή επειγουσών αναγκών, πλην, στην πραγματικότητα, για κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών, δεν έχουν εφαρμογή οι εν λόγω διατάξεις του Κανονισμού ΟΤΕ, αλλά αυτές που καλύπτουν τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». Προσθέτει, μάλιστα, ότι «ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός μιας έννομης σχέσης, δηλαδή η αναγνώριση του πραγματικού χαρακτήρα της, αποτελεί κατ’ εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό που δίδουν σ’ αυτή (έννομη σχέση) ο νόμος ή τα συμβαλλόμενα μέρη».

Σχόλια