Εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα «φρουτάκια»

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει εκ νέου κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζητώντας την επιβολή χρηματικού προστίμου για τη μη συμμόρφωση της χώρας με προηγούμενη καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου για τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, γνωστά κι ως «φρουτάκια».

Η Κομισιόν εισηγείται την επιβολή ενός κατ αποκοπή προστίμου ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και ενός ημερήσιου προστίμου ύψους 31.798 ευρώ.
Στις 26 Οκτωβρίου 2006 το ΔΕΚ έκρινε με απόφασή του ότι ο ελληνικός νόμος 3037/2002 που απαγορεύει την εγκατάσταση και λειτουργία όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών παιχνιδιών ψυχαγωγίας και όλων των παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο εκτός των καζίνων, συνιστά παράβαση εκ μέρους της Ελλάδος της οδηγίας 98/34/EK.

Στις 27 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα ζητώντας της να εφαρμόσει εντός δύο μηνών την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να άρει τις απαγορεύσεις στις συσκευές για παίγνια.

Σχόλια