Έκθεση για τη δημόσια δαπάνη για τους κρατουμένους στα καταστήματα κράτησης

0

Τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για τον υπολογισμό της δαπάνης του σωφρονιστικού συστήματος παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκος Παρασκευόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Ευτύχης Φυτράκης.

Ειδικότερα, για πρώτη φορά στη χώρα μας, επιχειρήθηκε να υπολογιστεί η μέση δημόσια δαπάνη ανά κρατούμενο και ημέρα κράτησης. Καθώς μάλιστα η Ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε αποκλειστικά από υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όχι μόνο δεν χρειάστηκε καμιά επιπλέον δαπάνη, αλλά επιπλέον αναδείχθηκαν και αξιοποιήθηκαν οι ικανότητες του υφιστάμενου προσωπικού.

Η ομάδα εργασίας αναζήτησε όλες τις πηγές της δημόσιας χρηματοδότησης του σωφρονιστικού συστήματος από διαφορετικές υπηρεσίες και Υπουργεία. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η μέση δημόσια δαπάνη για κάθε κρατούμενο κατά το έτος 2014 υπολογίστηκε σε τουλάχιστον 28,18 ευρώ την ημέρα ή σε 10.287,49 ευρώ τον χρόνο. Πρόκειται για δεδομένο που κατατάσσει τη χώρας μας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που δαπανούν κατά μέσο όρο λιγότερα για το σωφρονιστικό τους σύστημα. Στον παραπάνω υπολογισμό δεν συμπεριλήφθηκαν οι αποσβέσεις των επενδύσεων που έχουν γίνει σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και οι δαπάνες νοσηλείας των κρατουμένων σε δημόσια νοσοκομεία, λειτουργίας σχολείων στις φυλακές και διατροφής των κρατουμένων που διανυκτερεύουν σε αστυνομικά τμήματα κατά τις μεταγωγές τους. Ο υπολογισμός των παραπάνω αποσβέσεων και δαπανών θα αύξανε το μέσο κόστος που μόλις αναφέρθηκε.

Παρόλα αυτά, η πρώτη αυτή συστηματική προσπάθεια υπολογισμού της δαπάνης που συνεπάγεται για το ελληνικό δημόσιο η φυλάκιση ενός ανθρώπου είναι χρήσιμη τόσο στον σχεδιασμό της αντεγκληματικής πολιτικής όσο και στην υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης. «Η φυλάκιση κοστίζει» και, συνεπώς, η προσφυγή σ’ αυτήν πρέπει, και για το λόγο αυτό, να είναι προσεκτική και να γίνεται μόνο όταν είναι αναγκαία.

Μέτρα αποσυμφόρησης των καταστημάτων κράτησης, όπως αυτά που προβλέφθηκαν στον ν. 4322/2015, καθώς και μέτρα αντικατάστασης της φυλάκισης, όπου αυτό είναι ασφαλώς δυνατό, με εναλλακτικές ποινές μπορούν πλέον να υποστηριχτούν, εκτός όλων των άλλων, και με οικονομικά επιχειρήματα. Βέβαια, η μείωση των κρατουμένων δεν συνεπιφέρει αυτόματα μια αναλογική μείωση της δημόσιας δαπάνης λόγω της ανελαστικότητας των παγίων δαπανών, αλλά και της επείγουσας ανάγκης να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές.

Αναδεικνύεται, τέλος, ακόμα μια φορά η αξία της επανένταξης, καθώς αυτή, μέσα από τη μείωση της υποτροπής, συμβάλει όχι μόνο στην αντεγκληματική πολιτική αλλά και επιπλέον στην εξοικονόμηση πόρων.

Σχόλια