Έκθεση καταγγελία για τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες

0

Η επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατήγγειλε ότι στην Ελλάδα οι τελωνειακές αρχές εξακολουθούν να κατάσχουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα αυτοκίνητα των Ελλήνων υπηκόων που διαμένουν προσωρινά στο εξωτερικό και επιστρέφουν στην Ελλάδα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.
Στην ετήσια έκθεση για το 2007 η επιτροπή Αναφορών καλεί τις ελληνικές αρχές να καταβάλουν αποζημίωση στα θύματα αυτής της πρακτικής.
Για το θέμα των πινακίδων το ΕΚ εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 7ης Ιουνίου 2007 που χαρακτηρίζει ικανοποιητικές τις περισσότερες από τις εξηγήσεις των ελληνικών αρχών.

Επιπλέον, χαιρετίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας που υιοθετήθηκε από τις τελευταίες με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επεσήμανε η προαναφερθείσα απόφαση.

Σχόλια