Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ

0

Στην Έκθεση παρέχονται πληροφορίες για τις δράσεις του Συνηγόρου του Παιδιού από το 2003 μέχρι σήμερα, ενώ συνοψίζονται και οι βασικές διαπιστώσεις της Αρχής σχετικά με την προαγωγή και προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η Αρχή καταγγέλλει την διακριτική μεταχείριση των αλλοδαπών ανηλίκων από τα όργανα του επίσημου κράτους και τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν για πολλά παιδιά από μειονοτικές κυρίως ομάδες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την περίπτωση των ανηλίκων Ρομά, οι οποίοι ως μαθητές κάποιες φορές έχουν αποκλειστεί από την εγγραφή στο σχολείο ή παραμένουν για πολλά χρόνια σε τάξεις «υποδοχής» εντός του σχολείου. Ως προς τα παιδιά των Ρομά πάλι ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει τα προβλήματα που ανακύπτουν στην ληξιαρχική τους καταχώριση, καθώς λόγω ασυνεννοησίας των γονέων με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή για άλλους λόγους, παραμένουν αδήλωτα και χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Τις παθογένειες του συστήματος σωφρονισμού ανηλίκων αποκαλύπτει επιπλέον η έκθεση, στην οποία πάντως διατυπώνονται αρκετές προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την βελτίωση της κατάστασης. Κάποιες τέτοιες προτάσεις της Αρχής αφορούν: α) την ανάγκη τοποθέτησης επαρκούς αριθμού επιμελητών ανηλίκων στα πρωτοδικεία της χώρας, β) την ανάγκη διαχωρισμού των ανήλικων κρατουμένων από τους νέους ενήλικες στους χώρους κράτησης, γ) την πρόβλεψη ασφαλιστικής κάλυψης των ανηλίκων, στους οποίους επιβάλλεται το μέτρο της κοινωφελούς εργασίας, δ) την κατάργηση της αναγραφής των αναμορφωτικών μέτρων στο ποινικό μητρώο και την σύντμηση των προθεσμιών για καταστροφή του δελτίου ποινικού μητρώου.

Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ