Εκθεση του ΣτΠ για διακρίσεις σε βάρος πολιτών

0

Σε ειδική έκθεση που δημοσιοποίησε χθες ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει τις συνεχιζόμενες διακρίσεις την Ελλάδα μετά την πάροδο ενός έτους από την ψήφιση του νόμου για την «εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».

Ο Συνήγορος, που είχε ενισχυθεί από τον νόμο ως προς την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης στον δημόσιο τομέα, βασίζει την έκθεσή του σε πλήθος αναφορών-καταγγελιών από πολίτες που υφίστανται πάσης φύσεως διακρίσεις. Ενδεικτικότερες είναι οι παρακάτω περιπτώσεις:

– Το υπουργείο Μεταφορών αρνήθηκε αρχικά σε πολιτογραφηθέντες Έλληνες, από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, να μετατρέψει τις άδειες οδήγησης εκδοθείσες στους τόπους προέλευσής τους.

– Πολίτη που εργαζόταν από το 1990 στα ΕΛΤΑ και ο οποίος είχε προσληφθεί με βάση τις ποσοστώσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ψυχολογικά προβλήματα). Το «στίγμα» του ψυχικά ασθενούς έκανε τον τελευταίο χρόνο δύο προϊσταμένους του να μην αποδέχονται ιατρικά πιστοποιητικά-δικαιολογητικά για την απουσία του, να περικόψουν τις αποδοχές του αλλά και να τηρούν αρνητική στάση σε αίτημα μετάθεσής του.

– Έλληνας πολίτης, καταγωγής Ρομ, διαμαρτυρήθηκε για την επιβολή υπέρογκων προστίμων από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αργολίδας, λόγω ανέγερσης πρόχειρης αυθαίρετης κατοικίας. Καθώς ο ενδιαφερόμενος αδυνατούσε να πληρώσει, κατεδαφίστηκε το παράπηγμα που είχε στηθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του για την προσωρινή στέγαση της οικογενείας του.

Η μοναδική επιτρεπτή απόκλιση από τον εν λόγω νόμο είναι η διάκριση λόγω ιθαγένειας. O Συνήγορος τονίζει ότι στη χώρα μας η πρόσβαση σε πολλούς κλάδους απασχόλησης συνδέεται με την ελληνική ιθαγένεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εκτεταμένων διακρίσεων εις βάρος αλλοδαπών, λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Αλβανού υπηκόου που διαμαρτυρήθηκε για την άρνηση υποτροφίας και χορήγησης φοιτητικού επιδόματος στέγης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με την αιτιολογία ότι δεν διαθέτει την ελληνική ιθαγένεια.

Σχόλια