Έκθεση του ΣτΠ για τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο σε άλλες χώρες

0

Την έκθεσή του για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο δημοσιοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη με την ευκαιρία της συνάντησης του διοικητικού συμβουλίου-ευρωπαϊκού τομέα της ιεθνούς Ένωσης Συνηγόρων (ΙΟΙ-Ιnternational Ombudsman Institute) στην Αθήνα την 20-2-2019, με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής. Πρόκειται για μια αποτίμηση του έκτακτου μέτρου της μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα προς τις υπόλοιπες χώρες-μέλη την Ένωσης που ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε να συντάξει στο πλαίσιο του ΙΟΙ.

Τη μελέτη αυτή ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης παρουσίασε τον Οκτώβριο 2018 στη συνάντηση στις Βρυξέλλες του ευρωπαϊκού τομέα της ένωσης αυτής, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας μετέχει, και απέστειλε στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ημήτρη Βίτσα.

Η μελέτη της Ανεξάρτητης Αρχής επιχειρεί να προσεγγίσει εύλογα ερωτήματα που αφορούν τον βαθμό επιτυχίας του προγράμματος μετεγκατάστασης που έληξε τυπικά την 26 Σεπτεμβρίου 2017, εξετάζοντας τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους.

Τα στοιχεία τόσο της Υπηρεσίας Ασύλου όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Eurostat καταδεικνύουν ότι η απόδοση των ελληνικών αρχών ήταν εντυπωσιακή στην αύξηση επεξεργασίας των αιτήσεων μετεγκατάστασης το 2016, ωστόσο η πλήρης ανταπόκριση των κρατών-μελών συντελέσθηκε το 2017.

Βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι όροι εφαρμογής της μετεγκατάστασης, προδιέγραψαν και τα αποτελέσματά της, αφού στην πορεία αποκλείσθηκαν από το πρόγραμμα τόσο οι αιτούντες άσυλο που πέρασαν τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα μετά τη θέση σε ισχύ της Κοινής ήλωσης ΕΕ-Τουρκίας την 20 Μαρτίου 2016 όσο και άλλες εθνικότητες πλην Συρίων λόγω της προϋπόθεσης οι αιτούντες να προέρχονται από χώρες με ευρωπαϊκό μέσο όρο αναγνώρισης προσφυγικού καθεστώτος χαμηλότερο του 75%.

Η μελέτη θέτει το ερώτημα εάν υφίσταται συνεκτική πολιτική βούληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει την εμπειρία αυτή για να συμπεριλάβει στην αναμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου ένα πραγματικά λειτουργικό μέτρο κατανομής αιτούντων άσυλο στα κράτη-μέλη από τα κράτη-μέλη ως μόνιμο μηχανισμό αλληλεγγύης.