Έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη για τα προβλήματα κακοδιοίκησης στην παράκτια ζώνη

0

Ειδική έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη αναφέρεται στα προβλήματα κακοδιοίκησης στην παράκτια ζώνη. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως στη μη τήρηση των διαδικασιών, την οριοθέτηση αιγιαλού – παραλίας- παλαιού αιγιαλού, τη διαχείριση και εκμετάλλευση της παράκτιας ζώνης και την περιβαλλοντική προστασία της.

Επίσης, παρουσιάζονται οι δυσλειτουργίες εξαιτίας της απροθυμίας των διαφόρων υπηρεσιών να συνεργαστούν, της ανεπαρκούς εξειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού ή ακόμη και των πρόσφατων διαδικασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων, με αναμονή εκδίκασης των ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές.

Επίσης, σημαντική θέση έχουν στην έκθεση και οι προσφυγές για περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τις συγκεκριμένες ζώνες. Τα θέματα της ζώνης αιγιαλού και παραλίας αποτελούν ένα απο τα σημαντικότερα θέματα που θίγουν οι πολίτες όταν προσφεύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη.

Σχόλια