Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το καθεστώς απασχόλησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

0

Σημαντικά κενά στην εφαρμογή του Ν. 2643/1998 που προβλέπει ευνοϊκό καθεστώς απασχόλησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως ΑμΕΑ, πολύτεκνοι, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, ανάπηροι και θύματα πολέμου, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αποκαλύπτει έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ο υπεύθυνος του Συνηγόρου του Πολίτη Γιώργος Καμίνης τόνισε ότι στην προκήρυξη του έτους 2002 αποκλείστηκε από τη μοριοδότηση ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των υποψηφίων, κυρίως για λόγους που αφορούσαν εσφαλμένη ή ελλιπή ενημέρωση ως προς τα δικαιολογητικά που έπρεπε να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι και επίσης λόγω ασαφούς ερμηνείας των διατάξεων του νόμου. Παράλληλα, σχεδόν κάθε τοποθέτηση σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα ατόμου που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που περιλαμβάνονται στο νόμο, έχει προσβληθεί από τον υπόχρεο εργοδότη ενώπιον του αρμοδίου οργάνου.

Την ανάγκη να υπάρξει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο ειδικά για τις ευπαθείς αυτές ομάδες του πληθυσμού ή να γίνουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις του υπάρχοντος έτσι, ώστε να προσαρμοστεί στις διατάξεις του αναθεωρημένου Συντάγματος αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά τις διακρίσεις τόνισε η βοηθός του Συνηγόρου του Πολίτη Π. Παπαρηγοπούλου.

Σχόλια