Έκθεση-σοκ από την ΕΕΔΑ για τον τρομονόμο Νο 2

0

Η «Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» (ΕΕΔΑ), που υπάγεται κατ ευθείαν στον πρωθυπουργό και λειτουργεί ως σύμβουλός του για να προστατεύονται και να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας, συνέταξε έκθεση σχετικά με τον τρομονόμο Νο 2 και ειδικότερα με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και παράδοσης, που θεσπίστηκε με το νόμο αυτό.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι με το νόμο αυτό θεσπίστηκαν νομοθετικά μέτρα αυστηρότερα ακόμα και από εκείνα που υποδείκνυε η απόφαση-πλαίσιο των κοινοτικών υπουργών, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η έκδοση ακόμα και απλά υπόπτων ξένων, αλλά για πρώτη φορά στα χρονικά και Ελλήνων πολιτών (ημεδαπών).

Σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης, οι νέες ρυθμίσεις δημιουργούν καταστάσεις καταναγκασμού, επιτρέπουν παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και τους λόγους αυτούς τα δικαστήρια οφείλουν να ελέγχουν την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων.

Σχόλια