Εκδικάστηκε η υπόθεση του Alter για την υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού κώδικα

0

Εκδικάστηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο Αθηνών (κτ.6, αρ. πινακίου 12) η αίτηση του δικαστικού πραγματογνώμονα Ιωάννη Καταγή, με την οποία ζητούσε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εισήγησης ως προς την υπαγωγή του τηλεοπτικού σταθμού Alter στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε ήδη αναβληθεί μια φορά στις 19 Σεπτεμβρίου λόγω κινητοποιήσεων των δικαστών. Επίσης, αν και επρόκειτο τότε να συζητηθεί ως επείγουσα, ο πραγματογνώμονας είχε ενημερώσει τους δικηγόρους των εργαζομένων ότι η εργοδοσία σκόπευε να παρουσιάσει πρόταση εξυγίανσης της εταιρείας, η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει φτάσει στα χέρια του πρώην προσωπικού του τηλεοπτικού σταθμού.

Οι εργαζόμενοι μάλιστα είχαν εκφράσει έντονες αντιδράσεις στην περαιτέρω παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της εισήγησης και ζήτησαν την κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης. Τόνισαν δε ότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ το χρονικό περιθώριο που ορίζει ο νόμος (2+1 μήνες) για την εισήγηση του πραγματογνώμονα καθώς ο τελευταίος έχει αναλάβει τα καθήκοντά του από το Δεκέμβριο του 2011. Φυσικά, η αντίδρασή τους στρέφεται κυρίως κατά της εργοδοσίας του σταθμού καθώς χωρίς καμιά πρόταση εξυγίανσης εκ μέρους της εταιρείας, δεν υφίσταται λόγος για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και για συνέχιση του κλίματος αναμονής και αγωνίας των 600 συνολικά εργαζομένων.
 

10.00πμ – 10.10.2012 Φωτογραφία αναγνώστη για Lawnet.grΕκδικάστηκε η υπόθεση του Alter για την υπαγωγή στο άρθρο 99