Έκδοση βιβλιαρίου υγείας σε ανήλικη, με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

0

Έκδοση βιβλιαρίου υγείας σε ανήλικη από το ΙΚΑ πέτυχε η μητέρα της, ύστερα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη. Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά διαζευγμένης μητέρας σχετικά με τη μη ασφάλιση ασθένειας της ανήλικης κόρης της.

Η Αρχή απευθύνθηκε στο ΙΚΑ ζητώντας να προχωρήσει στην ασφάλιση χωρίς τη συνεργασία του πατέρα που είναι ο άμεσα ασφαλισμένος, αλλά δεν αναλάμβανε πρωτοβουλία για να ασφαλίσει την ανήλικη κόρη του. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη το ΙΚΑ ανταποκρίθηκε και εξέδωσε άμεσα βιβλιάριο υγείας στο παιδί.