Έκκληση ΕΣΑ για αγωγές κατά του ελληνικού Δημοσίου

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες για να καταθέσουν αγωγές κατά του ελληνικού Δημοσίου για τις ζημίες που υπέστησαν κατά τα πρόσφατα επεισόδια.
Ο ΕΣΑ εγγυάται παράλληλα πως «κάθε δυνατή συμπαράστασή του προς τα μέλη του, είναι δεδομένη».
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «κύριο καθήκον της αστυνομίας είναι κατά τον νόμο, μεταξύ άλλων, η περιφρούρηση της περιουσίας των πολιτών και η διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης.»
Η παράλειψη εκπληρώσεως του καθήκοντος αυτού -συνεχίζει ο ΕΣΑ- ή η, κατά την άσκηση του καθήκοντος αυτού, πλημμελής εκπλήρωση του παραβιάζει τον νόμο και δημιουργεί κατ’ ευθείαν ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, όργανα του οποίου είναι οι άνδρες της αστυνομίας. Εντεύθεν και οι υποστάντες ζημίαν πολίτες, από την μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών της αστυνομίας, έχουν αξίωση αποζημιώσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου και μπορεί καθ’ ένας ζημιωθείς να στραφεί κατ’ αυτού (Ελληνικού Δημοσίου), με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου».

Σχόλια