Έκκληση προς Ελλάδα και Γερμανία για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και ελευθερία εγκατάστασης

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες για να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οι αρχές της εσωτερικής αγοράς που αφορούν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης στην Ελλάδα και στη Γερμανία.

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα επίσημα αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες της χώρας που αφορούν την εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων, και στη Γερμανία σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τις προσφυγές κατά σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Τα επίσημα αυτά αιτήματα διατυπώθηκαν με τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης», το δεύτερο δηλαδή στάδιο της διαδικασίας παραβάσεως που προβλέπεται στο άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ.

Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή δύναται να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει επισήμως από την Ελληνική Δημοκρατία να τροποποιήσει τους κανόνες της χώρας σχετικά με την εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων, διότι ορισμένοι κανόνες σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων δεν συμβιβάζονται με το άρθρο 43 της συνθήκης ΕΚ, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία εγκατάστασης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή αμφισβητεί τη λογική συνέπεια και την αναλογικότητα των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση ενός διανομέα καύσιμων, τις διατάξεις σχετικά με την πιστοποίηση, τις διατάξεις για τα ωράρια λειτουργίας και τις διατάξεις που αφορούν τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των πρατηρίων καυσίμων.

Σχόλια