Εκλογές 2019: Αναρτήθηκαν και τα βιβλία των κοινοτικών εκλογών

0

Aναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών [εφαρμογή εκλογών] και τα βιβλία των κοινοτικών εκλογών.

Στη διεύθυνση που ακολουθεί οι Δικαστικοί αντιπρόσωποι μπορούν πλέον να κατεβάσουν και τα βιβλία των κοινοτικών εκλογών.

Αναζητήστε τα ανωτέρω στη διεύθυνση:  https://ekloges.ypes.gr/praktiko/

Σχόλια