Εκλογές 2019: Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφορορίας περιφέρειας Αττικής

0

Στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής έχει αναρτηθεί περιεχόμενο, για τις ευρώεκλογές και τις ατυοδιοικητικές εκλογές, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας των εκλογικών περιφερειών της Περιφέρειας Αττικής.

Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας Β3΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Διόρθωση) 13/05/2019
Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας Β2΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Διόρθωση) 13/05/2019
Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας Β1΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Διόρθωση) 13/05/2019
Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας Β΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διόρθωση) 13/05/2019
Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας Α΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Διόρθωση) 13/05/2019
Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας Β΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Διόρθωση) 11/05/2019
Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας Α΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ) 11/05/2019
Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας Α΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διόρθωση) 11/05/2019

Σχόλια