Εκλογές 2019: Οδηγίες εξαγωγής αποτελεσμάτων ανά εκλογικό τμήμα (Εγκύκλιος)

0

Το υπουργείο εσωτερικών με εγκύκλιο του (33 – 14/5/2019) παρέχει οδηγίες αναφορικά με την συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα αποτελέσµατα των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των συνδυασµών των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, θα συγκεντρωθούν σε κάθε νοµό από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του, θα µεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και εν συνεχεία, το Υπουργείο, θα τα διοχετεύει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο – διαδίκτυο), µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µέσων.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Εξαγωγή Αποτελέσµατος

Λόγω της σύστασης είτε ζευγών («Α», «Β») είτε ενιαίων εκλογικών τµηµάτων, η εξαγωγή των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας σε όλους τους ∆ήµους της χώρας, από τις εφορευτικές επιτροπές, ενεργείται κατά τα ακόλουθα:

1.1 Εξαγωγή Αποτελέσµατος στα ενιαία (χωρίς διάκριση «Α» και «Β») εκλογικά τµήµατα

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων που η αρίθµησή τους λήγει σε 1, 4, 7 και 0 µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασµών). Ακολουθεί η µετάδοση των αποτελεσµάτων των περιφερειακών εκλογών και µετά των δηµοτικών. Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών, ενώ οι κάλπες µε τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των περιφερειακών και των δηµοτικών αρχών παραµένουν σφραγισµένες, µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών για τις ευρωεκλογές. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς καµία ενδιάµεση παύση, πρώτα για τους συνδυασµούς των περιφερειακών εκλογών και εν συνεχεία των δηµοτικών. Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενες διαδικασίες, ξεκινάει η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

 • Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων που η αρίθµησή τους λήγει σε 2, 5 και 8 µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασµών). Ακολουθεί η µετάδοση των αποτελεσµάτων των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασµών) και µετά των δηµοτικών εκλογών (υπέρ συνδυασµών). Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, ενώ οι κάλπες µε τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών και των δηµοτικών εκλογών παραµένουν σφραγισµένες, µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών για τις περιφερειακές εκλογές. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς καµία ενδιάµεση παύση, για τις ευρωεκλογές (υπέρ συνδυασµών) και εν συνεχεία για τις δηµοτικές (υπέρ συνδυασµών). Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενες διαδικασίες, ξεκινάει η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων που η αρίθµησή τους λήγει σε 3, 6 και 9 µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών (υπέρ συνδυασµών). Ακολουθεί η µετάδοση των αποτελεσµάτων των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασµών) και µετά των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασµών). Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των δηµοτικών εκλογών, ενώ οι κάλπες µε τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών και των περιφερειακών εκλογών παραµένουν σφραγισµένες, µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών για τις δηµοτικές εκλογές. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς καµία ενδιάµεση παύση, για τις ευρωεκλογές (υπέρ συνδυασµών) και εν συνεχεία για τις περιφερειακές (υπέρ συνδυασµών). Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενες διαδικασίες, ξεκινάει η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

Για τα ενιαία εκλογικά τµήµατα, είναι αυτονόητο ότι, η καταµέτρηση των ψηφοδελτίων για τις κοινοτικές εκλογές, θα έπεται των καταµετρήσεων για τις ευρωεκλογές, τις περιφερειακές και τις δηµοτικές εκλογές.

1.2 Εξαγωγή Αποτελέσµατος στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Α»

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων µε τη διάκριση «Α» που η αρίθµησή τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9 και 0, µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασµών). Ακολουθεί η µετάδοση των αποτελεσµάτων των συνδυασµών των περιφερειακών εκλογών. Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών, ενώ η κάλπη µε τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών παραµένει σφραγισµένη, µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών για τις ευρωεκλογές. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς καµία ενδιάµεση παύση, για τις περιφερειακές εκλογές (υπέρ συνδυασµών).

Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενες διαδικασίες, ξεκινάει η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων µε τη διάκριση «Α» που η αρίθµησή τους λήγει σε 2, 4, 6 και 8 , µεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσµατα των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασµών). Ακολουθεί η µετάδοση των αποτελεσµάτων των ευρωεκλογών. Εποµένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τµήµατα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, ενώ η κάλπη µε τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών παραµένει σφραγισµένη, µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταµέτρησης και ανακοίνωσης στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών για τις περιφερειακές εκλογές. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται διαδοχικά, χωρίς καµία ενδιάµεση παύση, για τις ευρωεκλογές (υπέρ συνδυασµών και υποψηφίων).

1.3 Εξαγωγή Αποτελέσµατος στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Β»

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων µε τη διάκριση «Β», ανεξάρτητα από την αρίθµησή τους, µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής και καταµέτρησης, ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση, στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασµών για τις δηµοτικές εκλογές. Ακολουθεί καταµέτρηση των ψηφοδελτίων για τις κοινοτικές εκλογές.

2. Ανακοίνωση Αποτελέσµατος

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τµήµατος οφείλουν, αµέσως µόλις τελειώσει η διαλογή, να ανακοινώσουν, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο διατίθεται από τον οικείο ∆ήµο, στον Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νοµού στον οποίο υπάγεται το εκλογικό τµήµα, το αποτέλεσµα της διαλογής των ψήφων που έλαβαν οι συνδυασµοί στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, όπως προβλέπεται στα άρθρα 91 παρ. 2 και 93 παρ. 2 της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).

3. Έντυπα Αποτελεσµάτων.

Τα έντυπα για τα αποτελέσµατα των συνδυασµών των ευρωεκλογών, των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών, τα οποία θα φέρουν ειδική ένδειξη για κάθε εκλογή, πρέπει να συµπληρωθούν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τµήµατος και ειδικότερα οπωσδήποτε τα παρακάτω:

 • Εκλογική Περιφέρεια

 • ∆ήµος

 • Εκλογικό Τµήµα

 • Αριθµός εγγεγραµµένων στο τµήµα εκλογέων

 • Αριθµός εκλογέων που ψήφισαν

 • Αριθµός Άκυρων …………………… Λευκών ………………………. και σύνολο άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων

 • Αριθµός Έγκυρων ψηφοδελτίων

 • Αριθµός Έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός

Το έντυπο που θα χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση του αποτελέσµατος των ευρωεκλογών υπέρ υποψηφίων είναι προτυπωµένο µε τους συνδυασµούς και τους υποψηφίους τους και πρέπει να συµπληρωθεί από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τµήµατος και ειδικότερα οπωσδήποτε τα παρακάτω:

 • Εκλογικό τµήµα
 • ∆ήµος

 • Αριθµός εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασµού

Το έντυπο που θα χρησιµοποιηθεί από τις εφορευτικές επιτροπές και τους ∆ήµους για τη µετάδοση των αποτελεσµάτων στις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νοµού, είναι κατάλληλα συµπληρωµένο (προτυπωµένο) µε τα ονόµατα των κοµµάτων ή των συνασπισµών κοµµάτων. Το κάθε προτυπωµένο έντυπο, αφού συµπληρωθεί, υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, θέτοντας και ολογράφως το ονοµατεπώνυµό του, και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.

Τα ανωτέρω προτυπωµένα έντυπα έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Περιφερειακές Ενότητες, προκειµένου να εφοδιαστούν, µε φροντίδα του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, οι εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών τµηµάτων και όλοι οι ∆ήµοι του νοµού τους. Τα έντυπα είναι καρµπονιζέ, ενώ αποστέλονται και µονά πανοµοιότυπα για χρήση ενδιάµεσων σταθµών, όπου δηλαδή πιθανόν να γίνει τηλεφωνική αναµετάδοση από το εκλογικό τµήµα προς ενδιάµεσους αποδέκτες (π.χ. περιφερειακή ενότητα), τα οποία (µονά) θα συµπληρώνουν οι λήπτες της σχετικής πληροφορίας.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Αποθήκευση αρχείου [223.79 KB]

Σχόλια