Εκλογές 6ης Μαϊου: Εγκύκλιος για τους παραλειφθέντες εκλογείς

0

Οδηγίες για τον χειρισμό περιπτώσεων παραλειφθέντων εκλογέων δίνονται με την υπ’ αριθμό 23/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ως παραλειφθέντες νοούνται οι εκλογείς που, χωρίς να έχουν στερηθεί από οποιαδήποτε αιτία το εκλογικό τους δικαίωμα, δεν περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτοί μέχρι το πέρας της ψηφοφορίας της 6ης Μαίου 2012 μπορούν να απευθυνθούν στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Στη συνέχεια, οι δήμαρχοι εκδίδουν το πιστοποιητικό εγγραφής εις διπλούν –ώστε το ένα από τα δύο αντίγραφα να χορηγείται στον αιτούντα-, το οποίο φέρει πάνω του την ένδειξη «Εκδίδεται αποκλειστικά για τις εκλογές της 6ης Μαίου 2012».

Πριν την χορήγηση του πιστοποιητικού ο δήμαρχος –ή το εξουσιοδοτημένο όργανο – οφείλει να ερευνά, αν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου της χώρας. Αν ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων του συγκεκριμένου δήμου ή αν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου, τυχόν χορήγηση του πιστοποιητικού από το δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο για αυτό όργανο ισοδυναμεί με παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

Εγκύκλιος 23/2012 Υπ. Εσωτερικών
 

Σχόλια