Πως να καταγγείλετε τις δικηγορικές-«εισπρακτικές» εταιρίες, ΕΚΠΟΙΖΩ

0

 

Η Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) χαιρετίζει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και ευελπιστεί να συμβάλει και η ίδια στην καλύτερη προστασία των οφειλετών από παρόμοιες πρακτικές.

Για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των οφειλετών, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καλεί ” τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους τηλεφωνούν από δικηγορικά γραφεία για τις οφειλές τους και θα πρέπει να κρατάνε τα εξής στοιχεία:
– Την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας.
– Το όνομα του υπαλλήλου που κάλεσε.
– Το τηλέφωνο από όπου έγινε η κλήση.
– Την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης.

Στη συνέχεια, εάν τους τηλεφωνήσουν ξανά από το ίδιο δικηγορικό γραφείο, τότε θα πρέπει να το καταγγείλουν στον ΔΣΑ και στην ΕΚΠΟΙΖΩ”.

Εγγραφο καταγγελίας Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

Σύμφωνα με την προσθήκη στον Κώδικα Δεοντολογίας, ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρία, απαγορεύεται να οχλεί προφορικά και δη τηλεφωνικά, τον οφειλέτη του εντολέα του πέραν της μίας φοράς, προκειμένου να τον ενημερώσει για την οφειλή του και να διερευνήσει τη δυνατότητα εξώδικης επίλυσης της υφιστάμενης διαφοράς. Σε περίπτωση που στη συνέχεια ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, δυστροπήσει ή αρνηθεί να εξοφλήσει την οφειλή, ο δικηγόρος οφείλει, τότε, να προβεί σε έγγραφη εξώδικη όχληση ή να ασκήσει τα προβλεπόμενα νόμιμα ένδικα βοηθήματα για λογαριασμό του εντολέα του. Η μη τήρηση της διάταξης αυτής παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων και συνιστά ελεγκτέο πειθαρχικό παράπτωμα.

Σχόλια