Έκρυθμη η κατάσταση στο Βοτανικό με τους ΡΟΜ

0

Εκρηκτικές διαστάσεις έχουν προσλάβει οι συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς των ΡΟΜ στην περιοχή του Βοτανικού όπως επεσήμανε με επιστολή του ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Γιώργος Καμίνης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

Η επιστολή αναφέρει: «Ο Συνήγορος του Πολίτη εδώ και σχεδόν δύο χρόνια επεσήμανε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, της Ν.Α. Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής τα εντεινόμενα προβλήματα και τους κινδύνους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εφαρμογής της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας για την επίλυση του ζητήματος. Συγκεκριμένα, η Αρχή μας : (α) πρότεινε τη συντονισμένη πρωτοβουλία των ανωτέρω φορέων για την εξεύρεση και τον προσδιορισμό κατάλληλου χώρου μετεγκατάστασης του εν λόγω πληθυσμού υπό όρους ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσης, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της ΚΥΑ 23641/2003 για την εγκατάσταση πλανοδίων.

»Υποδείκνυε την άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση του συγκεκριμένου πληθυσμού και την αποτροπή κινδύνων για τη δημόσια υγεία κατά το μεσοδιάστημα μέχρι τη διενέργεια της ως άνω μετεγκατάστασης. Και τρίτον υπογράμμιζε ότι τυχόν εξαναγκασμός αυτών, άμεσος ή έμμεσος, να αποχωρήσουν χωρίς προηγούμενη υπόδειξη κατάλληλου χώρου μετεγκατάστασης θα ήταν παράνομη.»

Οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής διαπίστωσαν ότι «ουδεμία πρωτοβουλία των εμπλεκομένων φορέων φαίνεται να ελήφθη για τη δρομολόγηση της μετεγκατάστασης αυτής, παρά την επιτακτική ανάγκη προώθησής της εν όψει της αύξουσας έντασης των προβλημάτων.»

Η ανακοίνωση των προθέσεων της δημοτικής αρχής
της Αθήνας και του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ να προωθήσουν τη δραστική ανάπλαση και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής Βοτανικού – Ελαιώνα με την εκεί ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου, εκτεταμένων εγκαταστάσεων άθλησης και αναψυχής, εμπορικών κέντρων κλπ. συνέπεσε χρονικά η υπό αδιευκρίνιστες ακόμη περιστάσεις ταυτόχρονη μαζική αποχώρηση όλων των τσιγγάνων από τον -ενός εκ των μέχρι τότε δύο πολυπληθεστέρων- καταυλισμό της οδού Πολυκάρπου.

Εκπρόσωποι των τσιγγάνων και κοινωνικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κατήγγειλαν ότι η φαινόμενη ως εκούσια αποχώρησή τους οφειλόταν στο συνδυασμό εμμέσων απειλών εκ μέρους δημοτικών και αστυνομικών αρχών για βίαιη εκδίωξή τους και της προσφοράς χρηματικού ποσού από ιδιώτη επιχειρηματία σε όσες οικογένειες προτίθεντο να απομακρυνθούν, χωρίς ωστόσο οι εν λόγω καταγγελίες να έχουν επιβεβαιωθεί.

Σχόλια