Έκτακτη κλήρωση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Υπ. Δικαιοσύνης

0

     Έχοντας υπόψη την ΚΥΑ 61833/8-8-2018 με θέμα «Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Β΄ 3641), σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 29-8-2018  και ώρα 11 π.μ. θα διεξαχθεί έκτακτη δημόσια κλήρωση, από  τις  ήδη υποβληθείσες  αιτήσεις, σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ιδίου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα 2ος όροφος).
     Οι υποψήφιοι δικηγόροι που θα κληρωθούν, θα πραγματοποιήσουν άσκηση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα, ήτοι  μέχρι 15-1-2019, με δυνατότητα παράτασης για ένα εξάμηνο.  Οι θέσεις προς κάλυψη ανέρχονται σε πέντε (5).
Στη διαδικασία της κλήρωσης, στην οποία μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν, θα κληρωθούν επίσης δέκα (10) επιλαχόντες, για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα  κενωθούν.

Αθήνα, 28-8-2018

Σχόλια