Εκτός φορολογίας εισοδήματος το επίδομα αλλοδαπής

0

Το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου λόγω υπηρεσίας στο εξωτερικό δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με απόφαση του Β’ Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Τμήμα παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια, διότι με το ίδιο σκεπτικό έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική κάθε νομοθετική ρύθμιση με την οποία το εν λόγω επίδομα υποβάλλεται στον φόρο εισοδήματος.

Οι δικαστές του ΣτΕ αιτιολόγησαν την απόφασή τους ως εξής: το επίδομα αλλοδαπής έχει καθαρά αποζημιωτικό χαρακτήρα και σκοπεί να αντισταθμίσει τα επιπλέον έξοδα με τα οποία βαρύνονται οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου λόγω του μετατάσσονται στο εξωτερικό ή εκτελούν εκεί την υπηρεσία τους σε ειδική αποστολή άνω των τριάντα ημερών. Σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα 4 παρ.5 και 78 παρ.1,4 του Συντάγματος δεν επιτρέπεται το επίδομα αυτό να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, γιατί θεσπίσθηκε για ειδικό σκοπό και δεν λογίζεται ως προσαύξηση μισθού, έστω και αν ο υπάλληλος εμμέσως ωφελείται.

Σχόλια