Ε.Κ.Χ.Α.: Πληρωμή πάγιου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις

0

Πληρωμή πάγιου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις
 ​
Με σκοπό την οικονομική διευκόλυνση των πολιτών η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., από τις αρχές του 2017, παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, στις Τράπεζες ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EFG EUROBANK.

Σχόλια