Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικές οι αναδρομικές περικοπές των συντάξεων

0

Σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, έκρινε αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου την κυβερνητική πράξη αναδρομικών περικοπών των συντάξεων των στρατιωτικών.

Κρίνοντας δε την περίπτωση των συνταξιούχων ενστόλων η Ολομέλεια αποφάνθηκε σχεδόν ομόφωνα 27 προς 2, ότι ο Ν. 4093/2012 για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 καταργήθηκε με το νεότερο πρόσφατο Ν. 4307/2014, καθώς η πράξη περιορισμού των συντάξεων των ενστόλων δεν έχει «νόμιμο έρεισμα και είναι άνευ αντικειμένου». Ως εκ τούτου, προέβη στην ακύρωση της κυβερνητικής απόφασης που μείωσε το ύψος των συντάξεων, με εντολή προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για άμεση αναπροσαρμογή των συντάξεων στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα.

Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Ε.Σ. και τις αναδρομικές περικοπές των συντάξεων που έγιναν τον Αύγουστο του 2012 στους συνταξιούχους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στους γιατρούς διευθυντές του ΕΣΥ.

Με πλειοψηφία 21 υπέρ και 8 κατά, η Ολομέλεια έκρινε ότι οι περικοπές των συντάξεων παραβιάζουν τις διατάξεις του Συντάγματος που κατοχυρώνουν την ισότητα, την αναλογικότητα, την αξιοκρατία και την ιδιοκτησία.

 

Σχόλια