Ελεγκτικό Συνέδριο: αντισυνταγματικές οι μονιμοποιήσεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ

0

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν ομόφωνα από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι παρατάσεις στις συμβάσεις των συμβασιούχων στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ως αντιβαίνουσες στις συνταγματικές προβλέψεις, με τις οποίες δεν επιτρέπονται οι παρατάσεις των εν λόγω συμβάσεων ούτε και οι μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων υπαλλήλων.

Από την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου ουσιαστικά προκαλούνται σοβαρές συνέπειες για τους χιλιάδες συμβασιούχους των ΟΤΑ, καθώς εμποδίζεται η παράταση των συμβάσεων τους, η μονιμοποίησή τους καθώς και η πληρωμή τους, για όσο χρόνο κρίνεται ότι οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν παράνομα.

 

 
 
 

 

Σχόλια