Ελεγκτικό Συνέδριο: Έκτακτη Ολομέλεια για τις επικείμενες συνταξιοδοτικές περικοπές

0

Έκτακτη Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου πραγματοποιείται σήμερα, μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, κ. Ι. Καραβοκύρη προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των συνταξιοδοτικών διατάξεων που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προϋπόθεση για την ψήφιση στη Βουλή των νέων συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων είναι να έχει προηγηθεί γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της συνταγματικότητας και της νομιμότητας των σχετικών διατάξεων.