Ελεγκτικό Συνέδριο: Καταλόγισε περισσότερα από 33 εκ. ευρώ στον Β. Παπαγεωργόπουλο και σε συνεργάτες του

0

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιώνει το ποσό των 33.58 εκ. ευρώ από τον πρώην Δήμαρχο, Β. Παπαγεωργόπουλο και τους πρώην συνεργάτες του Π. Σαξώνη και Θ. Γκόλα.

Το ποσό συνδέεται με την υπόθεση της υπεξαίρεσης, για την οποία καταδικάστηκαν οι τρεις αλλά και με νέα δίκη που πρόκειται να διεξαχθεί. Να σημειωθεί δε, ότι οι καταλογισμοί έγιναν αλληλέγγυα και στους τρεις καταδικασθέντες.

Κλιμάκιο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου πραγματοποίησε έλεγχο στις αρχές του 2012 στο Δήμο Θεσσαλονίκης, μετά το πέρας του οποίου καταλογίστηκε στα στελέχη του το ανωτέρω ποσό.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεχίζουν την έρευνά τους για την περίοδο 2002 – 2007.

Σχόλια