Έλεγχος σε οφειλέτες του Δημοσίου για μεταβιβάσεις ακινήτων

0

Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Δ. Κουσελά, στο εξής οι αρμόδιες φορολογικές αρχές θα εκδίδουν βεβαίωση οφειλής προς το δημόσιο σε περιπτώσεις φορολογουμένων με οφειλές προς το δημόσιο για τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, ούτε υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού.  

Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να ελέγξει τους  οφειλέτες του δημοσίου οι οποίοι επιχειρούν να προβούν σε μεταβίβαση των ακινήτων τους.  
Η σχετική βεβαίωση θα κατατίθεται στην υπηρεσία ή στον οργανισμό  πληρωμής, προκειμένου να εισπραχθεί κατά προτεραιότητα το ποσό της οφειλής προς το δημόσιο.

 

Σχόλια