Ελεύθερη η κριτική στους γιατρούς του ΕΣΥ σύμφωνα με δικαστική απόφαση

0

Οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προβεί σε κριτική αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις των γιατρών του ΕΣΥ, καθώς οι τελευταίοι φέρουν την ιδιότητα του κρατικού λειτουργού. Αυτό έκρινε το Εφετείο Αιγαίου, απορρίπτοντας αγωγή γιατρού του Νοσοκομείου Χίου σε βάρος δημοσιογράφου, με την οποία ζητούσε αποζημίωση για ηθική βλάβη που υποστήριζε ότι υπέστη από συκοφαντική δυσφήμηση δια του Τύπου.
Ο γιατρός, ειδικότερα, υποστήριζε στην αγωγή του ότι σε δημοσίευμα με την υπογραφή του εναγομένου, ο ίδιος χαρακτηριζόταν ως γιατρός-φάντασμα καθώς δεν είχε φυσική παρουσία στις εφημερίες και δεν εμφανιζόταν στην πρωινή επίσκεψη στους ασθενής όπως επίσης και στα εξωτερικά ιατρεία.
Πρωτοδίκως, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Χίου είχε επιδικάσει στον γιατρό αποζημίωση ύψους 50 χιλιάδων ευρώ κρίνοντας την αγωγή του εν μέρει δεκτή.
Σε δεύτερο βαθμό, όμως, το Εφετείο απάλλαξε τον δημοσιογράφο υποχρεώνοντας τον γιατρό να του καταβάλει και τα δικαστικά έξοδα και, επιπλέον, σε συμφωνία με σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θωράκισε και τους λειτουργούς του Τύπου, επισημαίνοντας ότι δικαίωμα στην άσκηση κριτικής έχουν όλοι και πολύ περισσότερο οι δημοσιογράφοι που είναι εξ ορισμού υπεύθυνοι για την ενημέρωση του κοινού.

Σχόλια