Ελληνικές υποψηφιότητες σε διεθνείς Επιτροπές

0

Η χώρα μας θέτει υποψηφιότητα για την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη για την περίοδο 2008-2010, ενώ αυτή την περίοδο και μέχρι το τέλος του 2006 θεωρείται μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ασκεί και την προεδρεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου.

Επίσης προτείνει την υποψηφιότητα για επανεκλογή των καθηγητών κ. Κωνσταντίνου Οικονομίδη στη Διεθνή Νομική Επιτροπή για την περίοδο 2007-2011, του κ. Σισιλιάνου Λίνου Αλέξανδρου στην Επιτροπή Κατάργησης των Φυλετικών Διακρίσεων και της κ. Χαριτίνης Δίπλα στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Σχόλια