Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του έτους

0

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει ότι οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θα συνεχίσουν, μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, να παρέχουν προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4224/2013).

 

Σχόλια