Ελληνική προσφυγή υπέρ της Ολυμπιακής μετά την απόφαση παραπομπής

0

Με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, απαντά η Ελλάδα στην απόφαση της Κομισιόν να παραπέμψει τη χώρα μας για χορήγηση ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης στην Ολυμπιακή Αεροπορία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφασή της περί κρατικών ενισχύσεων, της 14ης Σεπτεμβρίου 2005.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ελλάδα έπρεπε να ποσοτικοποιήσει και να ανακτήσει κάθε ενίσχυση χορηγηθείσα παρανόμως στην Ολυμπιακή Αεροπορία και στις Ολυμπιακές Αερογραμμές από τον Δεκέμβριο 2002. Η απόφαση επέβαλε επίσης στην Ελλάδα την υποχρέωση να αναστείλει άμεσα όλες τις περαιτέρω πληρωμές ενισχύσεων προς την Ολυμπιακή Αεροπορία και τις Ολυμπιακές Αερογραμμές και της έτασσε προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή για τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης με την εν λόγω απόφαση.

Σχόλια