Εμμισθοι δικηγόροι: Η ταλαιπωρία των δικηγόρων με “μπλοκάκι” συνεχίζεται

0

Τον Ιανουάριο του 2017 σε προηγούμενη ανάρτηση – διαμαρτυρία μας είχαμε επισημάνει τα “σφάλματα” της εγκυκλίου για τα μπλοκάκια.

Λίγο μετά και ο Πρόεδρος του ΔΣΑ τόσο σε άρθρο του, όσο και σε επιστολή διαμαρτυρίας συντασσόταν με τις θέσεις μας.

Με αναλυτικό άρθρο του Προέδρου της ΕΕΔ στην Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης (58, 601-609) καταδείχθηκε με επιστημονικό τρόπο το πρόβλημα.
Να θυμίσουμε πως το θέμα κατέδειξε την αδυναμία του εποπτεύοντος Υπουργείου να επιλύσει ένα εργασιακό και κοινωνικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να προκληθεί σάλος στην κοινωνία και να εκδοθεί σειρά εγκυκλίων, ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι με αυτόν τον τρόπο οδηγήθηκαν στο να κλείσουν τα βιβλία τους.

Πρόσφατα έγινε γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάδελφοί μας δικηγόροι που απασχολούνται σε Τράπεζες και άλλους Οργανισμούς και οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 39 παρ.9 του Ν.4387/2016 (ως εργαζόμενοι με δ.π.υ.) και δηλωθεί στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα, ενώ για τους δικηγόρους αυτούς, μετά την υπαγωγή τους στις ανωτέρω διατάξεις θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μισθωτούς και συγκεκριμένα για τους λοιπούς εμμίσθους δικηγόρους (βλ.εγκύκλιος 28/2017), εντελώς αδικαιολόγητα και κατά τη διαδικασία υποβολής της ΑΠΔ από τους εργοδότες και ειδικώς για τους ανωτέρω δικηγόρους, δεν υπάρχει ενεργοποιημένος ο κωδικός με αριθμό 43 δηλ. ελλείπει το πεδίο «επιδότηση ασφαλισμένου» όπως υπάρχει στους εμμίσθους δικηγόρους (σελ.7 εγκυκλίου 28/2017) και έτσι δεν μπορεί να λάβει χώρα η αφαίρεση των ποσών υπέρ ΕΦΚΑ επί των γραμματίων προκαταβολής εισφορών (προείσπραξης) ανά δικηγορική πράξη με εντολή του εργοδότη, εντός της μισθολογικής περιόδου της ΑΠΔ.

Κατά συνέπεια, οι ως άνω δικηγόροι υφίστανται τεράστια ζημία, αφού το ως άνω ποσόν δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την εισφορά ασφαλισμένου, όπως συμβαίνει με τους εμμίσθους δικηγόρους κατά τη ρητή πρόβλεψη του Νόμου και της σχετικής εγκυκλίου 28/2017.

Σε επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ αναφέρθηκε η όλως αυθαίρετη εξήγηση πως οι δικηγόροι δεν υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 39 παρ.9  με επίκληση της εγκυκλίου 17 και δη της παρ.1.4 η οποία όμως είναι παντελώς άσχετη με την ανωτέρω περίπτωση, αφού γίνεται απλή αναφορά πως η εγκύκλιος δεν εφαρμόζεται σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή, υπονοώντας πως θα επακολουθήσει άλλη εγκύκλιος όπως και συνέβη (εγκύκλιος 28/2017).

Το θέμα επισημάναμε άμεσα στον εκπρόσωπο των Επιστημόνων και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του ΕΦΚΑ κ. Δημήτρη Βερβεσό, ο οποίος σήμερα κατέθεσε και σχετική επιστολή προς το Διοικητή και τους δύο συναδέλφους Δικηγόρους Υποδιοικητές του ΕΦΚΑ, με αίτημα την άμεση διόρθωση του σφάλματος? Την επιστολή μπορείτε να βρείτε εδώ.

Και εννοείται πως σε περίπτωση που δεν διορθωθεί άμεσα το λάθος, θα προχωρήσουμε περαιτέρω με δικαστικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου!

Σχόλια