Εμπορικό Σήμα για τα μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων με υπουργική απόφαση

0

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με το Εμπορικό Σήμα που πρέπει να φέρουν τα μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης [ΦΕΚ Β΄3052/2-12-2013].

Η ΚΥΑ θα τεθεί σε εφαρμογή απο τις 2 Ιανουαρίου 2014 ενώ τη σχετική υποχρέωση έχουν τα βυτία των φορτηγών μεταφοράς πετρελαιοειδών και των ρυμουλκούμενων οχημάτων αυτών. Θα φέρουν εμφανώς και στις δύο πλευρές τους διακριτικά σήματα, με δυνατότητα να είναι αποσπώμενα.

Επίσης, όλα τα εφοδιαστικά πλοία που κινούνται αυτοδύναμα και μεταφέρουν πετρελαιοειδή προϊόντα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας και πλόων, οφείλουν να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο και στις δύο πλευρές αυτών, σε σειρά, διακριτικά σήματα τετραγώνου σχήματος με διαστάσεις τουλάχιστον ενός τετραγωνικού μέτρου, με δυνατότητα να είναι αποσπώμενα, με το εμπορικό σήμα ή τον διακριτικό τίτλο του μεταφορέα (μεταφορικής επιχείρησης) που τα κατέχει ή τα έχει μισθώσει, καθώς και το εμπορικό σήμα ή τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών ή του προμηθευτή των πετρελαιοειδών προϊόντων κατά περίπτωση που αυτά μεταφέρουν.

Τα παραπάνω οδικά και πλωτά μεταφορικά μέσα καυσίμων, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, που χρησιμοποιούνται από κατόχους άδειας Εμπορίας, οφείλουν να τοποθετήσουν εμφανώς και στις δύο πλευρές τους σήματα: «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤ. Β1» ή κατά περίπτωση «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤ. Β2».

Σχόλια