Εν αναμονή της απόφασης του ΑΠ για το πλαφόν στις αμοιβές των συμβολαιογράφων

0

Τη συνταγματικότητα ή μη της επιβολής πλαφόν στις επιμέρους αμοιβές των συμβολαιογράφων καλείται να κρίνει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
Εν προκειμένω, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, το 2001 για ένα συμβόλαιο συγχώνευσης εταιρειών ασφάλειας ζωής συμβολαιογράφος εισέπραξε 1.071 ευρώ (365.000 δρχ.) από τις οποίες τα 352,16 ευρώ (120.000 δρχ.) αντιστοιχούσαν σε αναλογικό δικαίωμα αμοιβής. Κατά την ισχύουσα τότε υπουργική απόφαση, η αμοιβή για την κατηγορία αυτή των συμβολαίων ανερχόταν σε πάγιο δικαίωμα 14,6 ευρώ (5.000 δρχ.) και με αναλογικό δικαίωμα 1,20% επί του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών, το οποίο όμως δεν μπορούσε να υπερβεί τα 352,16 ευρώ. Η εν λόγω υπόθεση δίχασε το Β Τμήμα του Αρείου Πάγου, καθώς, στην απόφαση 1683/2010, η πλειοψηφία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός είναι εύλογος, αναγκαίος και πρόσφορος γιατί διαφορετικά η συγχώνευση θα είχε δυσβάστακτο κόστος και δεν θα πραγματοποιείτο ο στόχος του νομοθέτη για περιορισμό δαπανών κατά τη συγχώνευση ή επέκταση των εταιρειών, ενόψει και της περιορισμένης εκτάσεως τέτοιου αντικειμένου συμβολαιογραφικής αρμοδιότητας. Κατά συνέπεια, η πλειοψηφία έκρινε ότι ο περιορισμός αυτός υπαγορευόμενος από το γενικότερο δημόσιο συμφέρον είναι επιτρεπτός και δεν παραβιάζει τα άρθρα 5 και 25 του Συντάγματος, τα οποία αναφέρονται στην οικονομική ελευθερία και στην αρχή του κράτους δικαίου. Στον αντίποδα, η μειοψηφία υποστήριξε ότι ο εν λόγω περιορισμός παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, αφού διευκολύνει μεν τη συγχώνευση – επέκταση των εταιρειών και είναι μη αναγκαίος και απρόσφορος, όμως το αναλογικό ποσοστό με τον περιορισμό της μη υπέρβασης των 352,16 ευρώ (120.000 δρχ.), αποτελεί ασήμαντο παράγοντα στις επιχειρηματικές επιλογές των εταιρειών, ενώ παράλληλα αποτελεί δυσανάλογη συμμετοχή του συμβολαιογράφου για την πραγματοποίηση του στόχου της δημιουργίας δια συγχωνεύσεως μεγάλων εταιρειών. Το ζήτημα εναπόκειται στην κρίση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, καθώς, η απόφαση ελήφθη με διαφορά μιας ψήφου.

Σχόλια