Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική για τις ομαδικές απολύσεις

0

Με επιστολή που απέστειλε η Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οντίλ Κουιντίν, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη, σημειώνεται η παράλειψη ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 98/59 περί ομαδικών απολύσεων.

Η κ. Κουιντίν τονίζει ότι η ελληνική νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις δεν λαμβάνει υπόψη άλλες μορφές λήξης σύμβασης εργασίας που προωθούνται με πρωτοβουλία του εργοδότη και συμπληρώνει ότι οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν τη σημασία της διάταξης αυτής και βρίσκονται στο στάδιο του ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων με τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η σύμφωνη με το πνεύμα της οδηγίας ενσωμάτωση της ρυθμίσεως στην εσωτερική νομοθεσία.

Σχόλια