Ένατη η Ελλάδα στην έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

0

Στην ένατη θέση με 105 καταγγελίες βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2006 του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή Νικηφόρου Διαμαντούρου, η οποία ενεκρίθη από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η Ισπανία με 781 καταγγελίες βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ τελευταία με μόλις επτά προσφυγές στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή είναι η Εσθονία. Συνολικά ο μεγαλύτερος όγκος των καταγγελιών προήλθε από πολίτες της δυτικής Ευρώπης. Σχεδόν το 70% των καταγγελιών αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής Αναφορών, η οποία έκανε λόγο για θετικό απολογισμό της «δραστηριότητας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2006».
«Ο Διαμεσολαβητής εξακολούθησε να ασκεί τις εξουσίες του με ισορροπημένο και ενεργό τρόπο τόσο για την εξέταση των καταγγελιών και την περάτωση των ερευνών, όσο και για την ενθάρρυνση των πολιτών να ασκούν τα δικαιώματά τους» . Σημειώνεται επίσης η διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε στην εισήγησή της Ιταλίδα ευρωβουλευτής Λουτσιάνα Σμπαρμπάτι.
Η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών επισημαίνει ότι το 2006 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έλαβε 3.830 καταγγελίες ήτοι 2% λιγότερες από το 2005, αλλά στα ίδια επίπεδα του 2004 τα οποία ήταν αυξημένα κατά 53% σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Από τις καταγγελίες αυτές οι 3.619 υποβλήθηκαν από μεμονωμένους πολίτες και μόλις 211 από ενώσεις ή εταιρείες.
«Πολλοί από τους πολίτες που προσέφυγαν σε μένα απεδείχθη ότι δε γνώριζαν τις μη δικαστικές διαδικασίες που διαθέτει κάθε κράτος μέλος ή τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές για την επίλυση των διαφορών μεταξύ του κοινού και των διοικητικών υπηρεσιών του», επισημαίνει στη σύνοψη της έκθεσής του ο Νικηφόρος Διαμαντούρος.
Με τη σημερινή ψηφοφορία το Ευρωκοινοβούλιο «παροτρύνει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να συνεχίσει τις προσπάθειές του ώστε να αντιπροσωπεύει έναντι των πολιτών το θεματοφύλακα της χρηστής διοίκησης των κοινοτικών οργάνων».
Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι ο όρος «κοινοτική κακοδιοίκηση» θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο παράνομες διοικητικές πράξεις ή παραβάσεις νομικού χαρακτήρα, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες οι διοικητικές αρχές επιδεικνύουν οκνηρία, αμέλεια ή έλλειψη διαφάνειας ή παραβιάζουν άλλες αρχές χρηστής διοίκησης.
Να σημειωθεί ότι ο Νικηφόρος Διαμαντούρος ασκεί τις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή από το 2003.

Σχόλια