Ενδεχόμενη παραπομπή της Ελλάδας για το πληροφορικό σύστημα των ΚΕΠ

0

Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλείται η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με την παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται, ανάθεση δημόσιας σύμβασης για το πληροφορικό σύστημα των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών.
Ήδη, η Κομισιόν έστειλε στην Αθήνα αιτιολογημένη γνώμη, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα έχει παραβεί τους κοινοτικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων με την απευθείας ανάθεση μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την εκπόνηση ενός πληροφορικού συστήματος προς χρήση στα ΚΕΠ.
Από το 2007, ανετέθη ύστερα από διαγωνισμό σε μια εταιρεία η δημιουργία της εθνικής δικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ, μιας θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης, στην οποία μπορούν να απευθύνονται πολίτες και επιχειρήσεις για όλες τις συναλλαγές τους με την κυβέρνηση.
Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές ανέθεσαν στην ίδια εταιρεία συμπληρωματική σύμβαση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για την εκπόνηση ενός πληροφορικού συστήματος προς χρήση του προσωπικού που εργάζεται στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών.
Κατόπιν της αιτιολογημένης γνώμης, η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Κομισιόν και να αποφύγει έτσι την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σχόλια