Ενεργή συμμετοχή των Δικαστικών Ενώσεων στις εκδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

0

Οι Δικαστικές Ενώσεις, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του, η οποία φέτος έχει ως κύριο θέμα τις επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος, στα οικοσυστήματα και στις κοινότητες των πόλων, καθώς και τις συνακόλουθες επιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι Ενώσεις στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν, καλούν τις αρμόδιες πολιτειακές αρχές να εφαρμόσουν στην πράξη τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και παράλληλα καλούν τα μέλη τους, τους πολίτες αλλά και τους αρμόδιους πολιτειακούς παράγοντες να υιοθετήσουν ατομική και συλλογική συμπεριφορά, που θα περιορίζει τις δυσμενείς για το περιβάλλον επιπτώσεις και θα συμβάλλει στην αναβάθμισή του.