Ενημέρωση της Βουλής για το σ/ν περί δικαστικής προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις

0

Την αρμόδια επιτροπής της Βουλής ενημέρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης, αναφορικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου για τη “δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2007/66”.
Το σχέδιο νόμου προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση συστήματος ρυθμίσεων, κυρίως ανασταλτικών προθεσμιών, για την αποτροπή της δυνατότητας πρόωρης υπογραφής των δημόσιων συμβάσεων, πριν προλάβει να ασκηθεί επίκαιρα ο προσήκων δικαστικός έλεγχος. Ακόμη, προβλέπεται η θέσπιση δυνατότητας στο δικαστήριο να κηρύξει άκυρη ή ανεφάρμοστη μια παρανόμως συναφθείσα δημόσια σύμβαση ή, εναλλακτικά, αν η δημόσια αρχή το προκρίνει για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να επιβάλει άλλης μορφής κύρωση στη Διοίκηση.
Επιπλέον, προβλέπεται η ενοποίηση της δικαιοδοσίας επίλυσης διαφορών και καθίστανται κατά κανόνα αρμόδια για όλες τις διαφορές τα κατά τόπους διοικητικά εφετεία. Για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας η προσωρινή προστασία θα παρέχεται από μονομελές όργανο, που κατά κανόνα, είναι ο αυξημένης εμπειρίας πρόεδρος των Εφετών Δ.Δ. Κατ’ εξαίρεση, παραμένουν στην αρμοδιότητα του ΣτΕ, λόγω αυξημένης σπουδαιότητας, οι περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων, των οποίων ο προϋπολογισμός ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, παραχώρησης έργων και υπηρεσιών που αναθέτουν φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο υπουργός κ.Καστανίδης, η μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη, ευρωπαϊκής οδηγίας για την άρση των δυσλειτουργιών στο σύστημα ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και, περαιτέρω, αδυναμίας του δικαστικού συστήματος να ελέγξει τις δυσλειτουργίες αυτές.

Σχόλια