Ενημερωτικό Σημείωμα ΔΣΑ για το Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων

0

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων Δικηγόρων

Β’ Εξεταστικής Περιόδου  2 0 1 5   

(για ασκούμενους δικηγόρους εγγεγραμμένους μέχρι τις 31.12.2013)

 

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α. για το Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Σεπτεμβρίου 2015 παρατείνεται μέχρι και τις 29.9.2015.

 Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο Εφετείο  λήγει στις 29.9.2015.

Στις 30.09.2015 θα συνεδριάσει η Εξεταστική Επιτροπή στο Εφετείο και θα ανακοινώσει το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων.

 Το ποσό των εξέταστρων για το Διαγωνισμό ορίζεται στα 50 ευρώ και καταβάλλεται στο Ταμείο του Δ.Σ.Α. (2ος όροφος).

Σχόλια