Ενώπιον του ΑΕΔ το ζήτημα της τοκοφορίας των αγωγών

0

Με την υπ αριθμό 833/2010 απόφασή της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέπεμψε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο το ζήτημα της κρίσης επί του αν με την κατάθεση αναγνωριστικής αγωγής ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης αρχίζουν ή όχι να υπολογίζονται οι τόκοι υπερημερίας επί των αξιώσεων των πολιτών. Προηγήθηκαν αντίθετες αποφάσεις των Ολομελειών του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι στις περιπτώσεις των αναγνωριστικών αγωγών, όπως και των καταψηφιστικών αγωγών, οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται από την ημέρα της κατάθεσης, ενώ ο Άρειος Πάγος, αντίθετα, αποφάσισε ότι μόνο με την κατάθεση καταψηφιστικών αγωγών αρχίζουν να υπολογίζονται οι τόκοι υπερημερίας και δεν γεννάται ζήτημα τόκων για τις αναγνωριστικές αγωγές.;

Σχόλια