Ένωση Δικαστών Ελ. Συνεδρίου: Συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι 30.01

0

Οι Δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, με σχετική ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και αποφασίστηκε να συγκληθεί εκ νέου έκτακτη ΓΣ στις 30 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30.

Σχόλια