Ένωση Δικαστών Ελ.Συνεδρίου: εξακολούθηση κινητοποιήσεων μέχρι 20.10.2012

0

Σύμφωνα με σημερινή (4/10/2012) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα μέλη της αποφάσισαν να εξακολουθήσουν τις σχετικές κινητοποιήσεις μέχρι και τις 20.10.2012, κατά των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών μέτρων σε βάρος των δικαστών, με τις εξής κινήσεις:

1. Διακοπή των δημόσιων συνεδριάσεων μετά τις 10:30 π.μ..

2. Μη δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων, εκτός από τις εξαιρετικά επείγουσες.

3. Μη έκδοση πράξεων, εκτός από τις εξαιρετικά επείγουσες.

4. Μη συμμετοχή σε οποιουδήποτε είδους επιτροπές, εκτός από τα υπηρεσιακά συμβούλια και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Τέλος, εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειες.