Αναστολή κινητοποιήσεων αποφάσισαν Δικαστές και Εισαγγελείς

0

Την προσωρινή αναστολή των διακοπών συνεδριάσεων όλων των Δικαστηρίων της χώρας, αποφάσισε η σημερινή (19-1-2013) έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων. Την περαιτέρω στάση των μελών της Ενώσεως εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Διοικητικό της Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίασή του τον Απρίλιο (3/4/2013).

Παράλληλα, στο Ψήφισμα της έκτακτης Γ.Σ. τονίζονται ορισμένες βασικές διεκδικήσεις των Δικαστικών Λειτουργών, όπως:

1. Η διεκδίκηση παροχής της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής (γραφείων κ.λ.π.) για την αλλαγή του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους (όπως έχει ήδη ζητηθεί με σχετικό έγγραφο αποσταλέν στον Υπουργό Δικαιοσύνης), προκειμένου στο εξής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στα οικεία δικαστικά καταστήματα.

2. Η αξίωση προκαταβολής από την Πολιτεία των εξόδων που απαιτούνται προκειμένου να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στις μεταβατικές έδρες των Δικαστηρίων που υπηρετούν, οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν μόνο εκεί που οι χωροταξικές ανάγκες το επιβάλλουν.

3. Η αξίωση της άμεσης καθιέρωσης αμοιβής των Δικαστικών Λειτουργών για τη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές.  

Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται η ότι η μείωση των αποδοχών τους δεν πρόκειται να επηρεάσει την ποιοτική εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, τα οποία θα εξακολουθήσουν να ασκούν με σθένος και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ως εγγυητές της συνταγματικής νομιμότητας.

Παράλληλα,  στην πρώην Σχολή Ευελπίδων (κτίριο 13) πραγματοποίησαν την έκτακτη Γενική Συνέλευσή τους και τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, στην οποία επίσης αποφασίστηκε  η αναστολή των κινητοποιήσεων τους μέχρι  τέλος Φεβρουαρίου, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα  ορίσει νέα Γενική Συνέλευση.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος της έκτακτης Γ.Σ. της ΕΔΕ πατήστε εδώ

Σχόλια